Sê-ri PET 89mm

Sê-ri PET 89mm

Kích thước cổ chai PET-89mm

Sê-ri PET 89mm
Sê-ri PET 89mm

Sê-ri 89mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong hàng khô.

Kết quả 1 - 24 Của 30
12
 • Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D464) - Pet-Nhựa-Chai-Square-D464
  Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D464)
  D464

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D500) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D500
  Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D500)
  D500

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D574) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Grip-D574
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D574)
  D574

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D650) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D650
  Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D650)
  D650

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D652) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D652
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D652)
  D652

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D694) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Grip-D694
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D694)
  D694

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D730) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D730
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D730)
  D730

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D750) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D750
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D750)
  D750

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Dòng sản phẩm miệng rộng PET 89mm (D804) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Grip-D804
  Dòng sản phẩm miệng rộng PET 89mm (D804)
  D804

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Dòng sản phẩm miệng rộng PET 89mm (D808) - Pet-Nhựa-Chai-Octagonal-D808
  Dòng sản phẩm miệng rộng PET 89mm (D808)
  D809

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D854) - Pet-Nhựa-Chai-Square-D854
  Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D854)
  D854

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D858) - Pet-Nhựa-Chai-Octagonal-D858
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D858)
  D858

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1000F) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1000F
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1000F)
  D1000F

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Dòng sản phẩm miệng rộng PET 89mm (D1000) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1000
  Dòng sản phẩm miệng rộng PET 89mm (D1000)
  D1000

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1004) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1004
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1004)
  D1004

  ①90mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1008) - Pet-Nhựa-Chai-Curve-D1008
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1008)
  D1008

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1009) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1009
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1009)
  D1009

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D1038) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1038
  Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D1038)
  D1038

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1059) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1059
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1059)
  D1059

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1100) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1100
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1100)
  D1100

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1104) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Grip-D1104
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1104)
  D1104

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D1200) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1200
  Sê-ri miệng rộng PET 89mm (D1200)
  D1200

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1204) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Grip-D1204
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1204)
  D1204

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 89mm (D1207) - Pet-Nhựa-Chai-Round-D1207
  Sọ miệng rộng PET 89mm (D1207)
  D1207

  ①89mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềmKết quả 1 - 24 Của 30
12

Bán tốt nhất

Dòng sản phẩm miệng rộng PET 89mm | Nhà sản xuất chai nhựa - Young Shang

Nằm trên toàn thế giới, Young Shang Plastic Industry Co., Ltd. là một trong những sản phẩm Jar miệng rộng 89mm hàng đầu của PET | Các nhà sản xuất chai PET cho thực phẩm và đồ uống, hộ gia đình, ngành chăm sóc cá nhân từ năm 1969.

Chai nhựa có kích thước hơn 200, dao động từ 15cc đến 5 gallon với khuôn nhựa và khuôn phun, và phôi có sẵn. Chai nhựa PET của Young Shang được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, RoHS, HACCP và ISO với quy trình máy một bước.

Young Shang đã được cung cấp cho khách hàng chai nhựa chất lượng cao. Cả với công nghệ tiên tiến và 49 năm kinh nghiệm, Young Shang đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mỗi khách hàng.


sản phẩm nổi bật

Chai nước giải khát 38mm

Chai nước giải khát 38mm

Với nội dung trà hoặc nước trái cây chất lượng cao,...

Đọc thêm
Sê-ri miệng rộng 53mm

Sê-ri miệng rộng 53mm

Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng...

Đọc thêm
Dòng nhựa dễ dàng mở

Dòng nhựa dễ dàng mở

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng...

Đọc thêm