Nhôm / nhựa PET có thể mở dễ dàng

Nhôm / nhựa PET có thể mở dễ dàng

Nhôm / nhựa PET có thể mở dễ dàng
Nhôm / nhựa PET có thể mở dễ dàng
Kết quả 1 - 24 Của 38
 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (300-400) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-300-400
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (300-400)
  300-400

  ①Nhôm-Dễ dàng mở có thể các đặc tính ngăn cản tinh thểrõ ràng ④Vật liệu PET có nhiềuvòng xếp và kệdễ dàng Packaging Bao bì thực phẩm⑦có tính axit và kháng kiềmMặt hàng này được sản xuất theo yêu cầu.Được phân loại theo từng trường hợp sản phẩm & chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng cụ thể.Không có sẵn hàng cập nhật & MOQ là 5000 chiếc (bộ).


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-1520P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520P)
  W401-1520P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-1520
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520)
  W401-1520

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1300P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-1300P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1300P)
  W401-1300P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-1300
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060P)
  W401-1300

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-1060P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060)
  W401-1060P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-1060
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060)
  W401-1060

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-880P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880P)
  W401-880P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-880
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880)
  W401-880

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-650P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650P)
  W401-650P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-W401-650
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650)
  W401-650

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-900P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900P)
  307-900P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-900
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900)
  307-900

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-825P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825P)
  307-825P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-825
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825)
  307-825

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-800P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800P)
  307-800P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-800
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800)
  307-800

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (209-360) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-209-360
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (209-360)
  209-360

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-600P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600P)
  307-600P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-600
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600)
  307-600

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-460P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460P)
  307-460P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-460
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460)
  307-460

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (211-440) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-211-440
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (211-440)
  211-440

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhôm ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhngăn cách vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥Bao bì thực phẩm độaxit và kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-450P) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-307-450P
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-450P)
  307-450P

  ①Có thể mở dễ dàng bằngnhựa ②có thể tinh thể rõ ràng③ đặc tínhchắn chắn ④ vật liệu PET có nhiềuvòng ⑤ xếp và kệdễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm⑦ axit và kháng kiềmKết quả 1 - 24 Của 38

Bán tốt nhất

Nhôm / Nhựa PET dễ dàng mở hộp | Nhà sản xuất chai nhựa -Young Shang

Nằm ở Đài Loan, Young Shang Plastic Industry Co., Ltd.là một trong những loại nhựa PET / Nhôm / Nhựa dễ dàng mở Can | Nhà sản xuất chai PET cho ngành thực phẩm và đồ uống, gia dụng, chăm sóc cá nhân từ năm 1969.

Chai nhựa hơn 200 kích thước dao động từ 15cc đến 5 gallon với nhựa và khuôn ép, và phôi PET có sẵn. Young ShangChai nhựa PET của được sản xuất được FDA, RoHS, HACCP và ISO chứng nhận với quy trình máy một bước.

Young Shangđã và đang cung cấp cho khách hàng chai nhựa chất lượng cao. Cả với công nghệ tiên tiến và 49 năm kinh nghiệm,Young Shang đảm bảo đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.


sản phẩm nổi bật

Chai nước giải khát dòng 38mm

Chai nước giải khát dòng 38mm

Với các loại trà hoặc nước trái cây chất lượng cao,...

Đọc thêm
Nước rửa tay sát khuẩn

Nước rửa tay sát khuẩn

Khi các chính phủ trên khắp thế giới đang phải đối...

Đọc thêm
Dòng lon nhựa dễ mở

Dòng lon nhựa dễ mở

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng...

Đọc thêm