Nhôm / nhựa PET dễ dàng mở có thể

Nhôm / nhựa PET dễ dàng mở có thể

Nhôm / nhựa PET dễ dàng mở có thể
Nhôm / nhựa PET dễ dàng mở có thể
Kết quả 1 - 24 Của 38
 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (300-400) - Hũ PET EOE 350 ml với Chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (300-400)
  300-400

  ①Nhôm-Dễ dàng mở Có thể ②các đặc tính ngăn cản tinh thể rõ ràng ④Vật liệu PET có nhiều vòng ⑤có thể xếp và kệ dễ dàng Bao bì thực phẩm ⑦có tính axit và kháng kiềmMặt hàng này được sản xuất theo yêu cầu. Được phân loại theo từng trường hợp sản phẩm & chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng cụ thể. Không có sẵn hàng cập nhật & MOQ là 5000 chiếc (bộ).


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520P) - 1290 ml EOE PET Jar có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520P)
  W401-1520P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520) - 1290 ml EOE PET Jar với nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1520)
  W401-1520

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1300P) - 1180 ml EOE PET Jar có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1300P)
  W401-1300P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060P) - 1180 ml EOE PET Jar có nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060P)
  W401-1300

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060) - 1060 ml EOE PET Jar có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060)
  W401-1060P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060) - 1060 ml EOE PET Jar với nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-1060)
  W401-1060

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880P) - 870 ml EOE PET Jar có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880P)
  W401-880P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880) - 870 ml EOE PET Jar với nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-880)
  W401-880

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650P) - Hũ PET 650 ml EOE có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650P)
  W401-650P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650) - Hũ PET 650 ml EOE có nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (W401-650)
  W401-650

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900P) - Hũ PET EOE 900 ml có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900P)
  307-900P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900) - Hũ PET 900 ml EOE với Nắp nhôm & Chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-900)
  307-900

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825P) - 740 ml EOE PET Jar có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825P)
  307-825P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825) - 740 ml EOE PET Jar với nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-825)
  307-825

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800P) - Bình PET 630 ml EOE có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800P)
  307-800P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800) - Bình PET 630 ml EOE có nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-800)
  307-800

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (209-360) - Hũ PET 350 ml EOE có nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (209-360)
  209-360

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600P) - Hũ PET 500 ml EOE có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600P)
  307-600P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600) - Hũ PET 500 ml EOE có nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-600)
  307-600

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460P) - Hũ PET EOE 460 ml có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460P)
  307-460P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460) - 460 ml EOE PET Jar có nắp nhôm & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-460)
  307-460

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (211-440) - Bình PET EOE 390 ml có Nắp nhôm & Chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (211-440)
  211-440

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhôm ②có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦ axit và kháng kiềm


 • Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-450P) - Hũ PET EOE 400 ml có nắp nhựa & chứng nhận FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  Nhôm / Nhựa PET Có thể mở dễ dàng (307-450P)
  307-450P

  ①Có thể mở dễ dàng bằng nhựa có thể tinh thể rõ ràng ③ đặc tính ngăn cách vật liệu PET có nhiều vòng ⑤ xếp và kệ dễ dàng ⑥ Bao bì thực phẩm ⑦độ chua và kháng kiềmKết quả 1 - 24 Của 38

Bán tốt nhất

Nhôm / nhựa PET dễ dàng mở hộp | Nhà sản xuất chai nhựa -Young Shang

Nằm ở Đài Loan, Young Shang Plastic Industry Co., Ltd.là một trong những loại nhựa PET / Nhôm / Nhựa dễ dàng mở lon hàng đầu | Nhà sản xuất chai PET cho ngành thực phẩm và đồ uống, gia dụng, chăm sóc cá nhân từ năm 1969.

Chai nhựa hơn 200 kích thước dao động từ 15cc đến 5 gallon với nhựa và khuôn ép, và phôi PET có sẵn. Young ShangChai nhựa PET của được sản xuất được FDA, RoHS, HACCP và ISO chứng nhận với quy trình máy một bước.

Young Shangđã và đang cung cấp cho khách hàng chai nhựa chất lượng cao. Cả với công nghệ tiên tiến và 49 năm kinh nghiệm,Young Shang đảm bảo đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.


sản phẩm nổi bật

38mm Series Beverage Bottles

38mm Series Beverage Bottles

Với các loại trà hoặc nước trái cây chất lượng cao,...

Đọc thêm
Hand Sanitizer

Hand Sanitizer

Khi các chính phủ trên khắp thế giới đang phải đối...

Đọc thêm
Plastic Easy Open Cans Series

Plastic Easy Open Cans Series

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng...

Đọc thêm