Dòng sản phẩm miệng rộng PET 53mm

Dòng sản phẩm miệng rộng PET 53mm

Kích thước cổ chai PET-53mm

Sê-ri PET rộng 53mm
Sê-ri PET rộng 53mm

Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong hàng khô.

Kết quả 1 - 14 Của 14
 • Sê-ri miệng rộng PET 53mm (F60) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-F60
  Sê-ri miệng rộng PET 53mm (F60)
  F60

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Che với một nắp phẳng.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F100) - Pet-Nhựa-Chai-Round-F100
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F100)
  F100

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F160) - Pet-Nhựa-Chai-Round-F160
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F160)
  F160

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F160N) - Pet-Nhựa-Chai-Round-F160N
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F160N)
  F160N

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F174) - Pet-Nhựa-Chai-Square-F174
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F174)
  F174

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F179) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Oval-F179
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F179)
  F179

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F224) - Pet-Nhựa-Chai-Square-F224
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F224)
  F224

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F230) - Pet-Nhựa-Chai-Round-F230
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F230)
  F230

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F234) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Triangle-F234
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F234)
  F234

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F238) - Pet-Nhựa-Chai-Octagonal-F238
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F238)
  F238

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F260) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-F260
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F260)
  F260

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F300) - Pet-Nhựa-Chai-Octagonal-F300
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F300)
  F300

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F308) - Pet-Nhựa-Chai-Octagonal-F308
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F308)
  F308

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.


 • Sọ miệng rộng PET 53mm (F600) - Pet-Nhựa-Chai-Round-F600
  Sọ miệng rộng PET 53mm (F600)
  F600

  Nhà sản xuất lọ vật nuôi miệng rộng chuyên nghiệp Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng cao được làm bằng vật liệu mạnh mẽ để đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của chúng tôi. Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong các mặt hàng khô. Ví dụ, chỉ để chứa kẹo trái cây, nho khô, hạt tiêu, v.v. Đậy nắp có nắp phẳng, nắp an toàn, nắp pha chế.Kết quả 1 - 14 Của 14

Bán tốt nhất

Sê-ri PET rộng 53mm | Nhà sản xuất chai nhựa - Young Shang

Nằm trên toàn thế giới, Young Shang Plastic Industry Co., Ltd. là một trong những sản phẩm Jar miệng rộng 53mm hàng đầu của PET | Các nhà sản xuất chai PET cho thực phẩm và đồ uống, hộ gia đình, ngành chăm sóc cá nhân từ năm 1969.

Chai nhựa có kích thước hơn 200, dao động từ 15cc đến 5 gallon với khuôn nhựa và khuôn phun, và phôi có sẵn. Chai nhựa PET của Young Shang được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, RoHS, HACCP và ISO với quy trình máy một bước.

Young Shang đã được cung cấp cho khách hàng chai nhựa chất lượng cao. Cả với công nghệ tiên tiến và 49 năm kinh nghiệm, Young Shang đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mỗi khách hàng.


sản phẩm nổi bật

Chai nước giải khát 38mm

Chai nước giải khát 38mm

Với nội dung trà hoặc nước trái cây chất lượng cao,...

Đọc thêm
Sê-ri miệng rộng 53mm

Sê-ri miệng rộng 53mm

Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng...

Đọc thêm
Dòng nhựa dễ dàng mở

Dòng nhựa dễ dàng mở

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng...

Đọc thêm