Sê-ri PET rộng 120mm

Sê-ri PET rộng 120mm

Kích thước cổ chai PET-120mm

Sê-ri PET rộng 120mm
Sê-ri PET rộng 120mm

Sê-ri 120mm, có tinh thể rõ ràng, chất lượng nhẹ để mang theo và dễ sử dụng trong hàng khô.

Kết quả 1 - 24 Của 31
 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J630) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J630
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J630)
  J630

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J700) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J700
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J700)
  J700

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J800) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J800
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J800)
  J800

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1000) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J1000
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1000)
  J1000

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1000P) - Pet-Nhựa-Chai-Round-Diamond-J1000P
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1000P)
  J1000P

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1120) - Pet-Nhựa-Chai-Tròn-Sọc-J1120
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1120)
  J1120

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1200) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J1200
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1200)
  J1200

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1204) - Pet-Nhựa-Chai-Square-J1204
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1204)
  J1204

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1407) - Pet-Nhựa-Chai-Pumpkin-J1407
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1407)
  J1407

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1500S) - Pet-Nhựa-Chai-Round-Sharp-J1500S
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1500S)
  J1500S

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1501) - Pet-Nhựa-Chai-Round-Sharp-J1501
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1501)
  J1501

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1504) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Arc-J1504
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1504)
  J1504

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1704) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Sharp-J1704
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1704)
  J1704

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1800) - Pet-Nhựa-Chai-Round-Sharp-J1800
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1800)
  J1800

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J1804) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Grip-J1804
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J1804)
  J1804

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2000) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J2000
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2000)
  J2000

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2004) - Pet-Nhựa-Chai-Square-J2004
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2004)
  J2004

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2008) - Pet-Nhựa-Chai-Heart-J2008
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2008)
  J2008

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2036) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J2036
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2036)
  J2036

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2200) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J2200
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2200)
  J2200

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2301) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J2301
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2301)
  J2301

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2700) - Pet-Nhựa-Chai-Round-J2700
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2700)
  J2700

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J2804) - Pet-Nhựa-Chai-Square-Sharp-J2804
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J2804)
  J2804

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềm


 • Sọ miệng rộng PET 120mm (J3000) - Pet-Nhựa-Chai-Round-Sharp-J3000
  Sọ miệng rộng PET 120mm (J3000)
  J3000

  ①120mm Tinh thể rõ ràng Thuộc tính ③barrier Vật liệu PET tái chế Xếp chồng và kệ Packaging Bao bì thực phẩm Kháng ⑦acid và kiềmKết quả 1 - 24 Của 31

Bán tốt nhất

Sê-ri PET rộng 120mm | Nhà sản xuất chai nhựa - Young Shang

Nằm trên toàn thế giới, Young Shang Plastic Industry Co., Ltd. là một trong những sản phẩm Jar miệng rộng 120mm hàng đầu của PET | Các nhà sản xuất chai PET cho thực phẩm và đồ uống, hộ gia đình, ngành chăm sóc cá nhân từ năm 1969.

Chai nhựa có kích thước hơn 200, dao động từ 15cc đến 5 gallon với khuôn nhựa và khuôn phun, và phôi có sẵn. Chai nhựa PET của Young Shang được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, RoHS, HACCP và ISO với quy trình máy một bước.

Young Shang đã được cung cấp cho khách hàng chai nhựa chất lượng cao. Cả với công nghệ tiên tiến và 49 năm kinh nghiệm, Young Shang đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mỗi khách hàng.


sản phẩm nổi bật

Chai nước giải khát 38mm

Chai nước giải khát 38mm

Với nội dung trà hoặc nước trái cây chất lượng cao,...

Đọc thêm
Sê-ri miệng rộng 53mm

Sê-ri miệng rộng 53mm

Sê-ri 53mm, có độ trong suốt như pha lê, chất lượng...

Đọc thêm
Dòng nhựa dễ dàng mở

Dòng nhựa dễ dàng mở

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chai nhựa chất lượng...

Đọc thêm