PET Jar ปากกว้างขนาด 120 มม

PET Jar ปากกว้างขนาด 120 มม

ขวด PET คอขนาด 120 มม

PET 120mm ซีรี่ส์ Jar ปากกว้าง
PET 120mm ซีรี่ส์ Jar ปากกว้าง

ซีรีย์ 120 มม. มีคริสตัลใสคุณภาพของความเบาในการพกพาและใช้งานง่ายในสินค้าแห้ง

ผล 1 - 24 ของ 31
12
 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J630) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J630
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J630)
  J630

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J700) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J700
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J700)
  J700

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J800) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J800
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J800)
  J800

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1000) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J1000
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1000)
  J1000

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1000P) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลมเพชร J1000P
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1000P)
  J1000P

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1120) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลมลาย-J1120
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1120)
  J1120

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1200) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J1200
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1200)
  J1200

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J1204) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์ J1204
  ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J1204)
  J1204

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1407) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดฟักทอง J1407
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1407)
  J1407

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1500S) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลมชาร์ป J1500S
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1500S)
  J1500S

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J1501) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลมชาร์ป J1501
  ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J1501)
  J1501

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J1504) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์ Arc-J1504
  ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J1504)
  J1504

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1704) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์ชาร์ป J1704
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1704)
  J1704

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1800) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลมชาร์ป J1800
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1800)
  J1800

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1804) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-Grip-J1804
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J1804)
  J1804

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2000) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J2000
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2000)
  J2000

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2004) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์ J2004
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2004)
  J2004

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2008) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดหัวใจ J2008
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2008)
  J2008

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2036) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J2036
  ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2036)
  J2036

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2200) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J2200
  ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2200)
  J2200

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2301) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J2301
  ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2301)
  J2301

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2700) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม J2700
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J2700)
  J2700

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2804) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์ชาร์ป J2804
  ชุด PET ปากกว้าง 120mm (J2804)
  J2804

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J3000) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลมชาร์ป J3000
  ชุด PET ปากกว้าง 120 มม. (J3000)
  J3000

  ①120mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่างผล 1 - 24 ของ 31
12

ขายดีที่สุด

PET Jar ปากกว้างขนาด 120 มม ผู้ผลิตขวดพลาสติก - Young Shang

Young Shang Plastic Industry Co., Ltd. ตั้งอยู่ในทั่วโลกเป็นหนึ่งในผู้ผลิตขวดปากกว้างแบบกว้าง 120 มม ผู้ผลิตขวด PET สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ครัวเรือน, อุตสาหกรรมการดูแลส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 1969

ขวดพลาสติกกว่า 200 ขนาดมีขนาดตั้งแต่ 15cc ถึง 5 แกลลอนพร้อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ PET preform ขวดพลาสติก PET ของ Young Shang ได้รับการรับรองจาก FDA, RoHS, HACCP และ ISO ด้วยกระบวนการผลิตแบบขั้นตอนเดียว

Young Shang นำเสนอขวดพลาสติกคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ทั้งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 49 ปี Young Shang รับประกันความต้องการของลูกค้าแต่ละราย


ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

ขวดเครื่องดื่ม 38 มม

ขวดเครื่องดื่ม 38 มม

ด้วยชาหรือน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพสูงภาชนะใสต้องเติมเต็มเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม
ขวดปากกว้างซีรีส์ 53 มม

ขวดปากกว้างซีรีส์ 53 มม

ซีรี่ย์ 53 มม. มีใสคุณภาพของความสว่างในการพกพาและใช้งานง่ายในสินค้าแห้ง...

อ่านเพิ่มเติม
ซีรีย์กระป๋องพลาสติกแบบเปิดง่าย

ซีรีย์กระป๋องพลาสติกแบบเปิดง่าย

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกคุณภาพสูงที่ทำจากวัสดุที่ทนทานเพื่อความพึงพอใจจากลูกค้าของเรา...

อ่านเพิ่มเติม