PET 89mm Jar ปากกว้าง

PET 89mm Jar ปากกว้าง

ขวด PET คอขนาด 89 มม

PET 89mm series ขวดปากกว้าง
PET 89mm series ขวดปากกว้าง

ซีรีย์ 89 มม. มีใสคุณภาพของความสว่างในการพกพาและใช้งานง่ายในสินค้าแห้ง

ผล 1 - 24 ของ 30
 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D464) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-D464
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D464)
  D464

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D500) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D500
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D500)
  D500

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D574) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-Grip-D574
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D574)
  D574

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D650) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D650
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D650)
  D650

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D652) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D652
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D652)
  D652

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D694) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-Grip-D694
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D694)
  D694

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D730) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D730
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D730)
  D730

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D750) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D750
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D750)
  D750

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D804) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-Grip-D804
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D804)
  D804

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D808) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดแปดเหลี่ยม-D808
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D808)
  D808

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D854) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-D854
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D854)
  D854

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D858) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดแปดเหลี่ยม-D858
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D858)
  D858

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1000F) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1000F
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1000F)
  D1000F

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1000) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1000
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1000)
  D1000

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1004) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1004
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1004)
  D1004

  ①90mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1008) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวด-Curve-D1008
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1008)
  D1008

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1009) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1009
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1009)
  D1009

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1038) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1038
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1038)
  D1038

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1059) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1059
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1059)
  D1059

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1100) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1100
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1100)
  D1100

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1104) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-Grip-D1104
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1104)
  D1104

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1200) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1200
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1200)
  D1200

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1204) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดสแควร์-Grip-D1204
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1204)
  D1204

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่าง


 • ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1207) - สำหรับผู้รักสัตว์พลาสติกขวดกลม D1207
  ชุด PET 89mm Jar ปากกว้าง (D1207)
  D1207

  ①89mm rystalcrystal ชัดเจน คุณสมบัติ③barrier PET วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ง่ายต่อการวางและชั้นวาง ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ความต้านทานกรดและด่างผล 1 - 24 ของ 30

ขายดีที่สุด

PET 89mm Jar ปากกว้าง ผู้ผลิตขวดพลาสติก - Young Shang

ยังคงอยู่ในทั่วโลก Young Shang Plastic Industry Co., Ltd. เป็นหนึ่งในขวด PET แบบปากกว้าง 89mm รุ่น Prime | ผู้ผลิตขวด PET สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ครัวเรือน, อุตสาหกรรมการดูแลส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 1969

ขวดพลาสติกกว่า 200 ขนาดมีขนาดตั้งแต่ 15cc ถึง 5 แกลลอนพร้อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ PET preform ขวดพลาสติก PET ของ Young Shang ได้รับการรับรองจาก FDA, RoHS, HACCP และ ISO ด้วยกระบวนการผลิตแบบขั้นตอนเดียว

Young Shang นำเสนอขวดพลาสติกคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ทั้งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 49 ปี Young Shang รับประกันความต้องการของลูกค้าแต่ละราย


ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

ขวดเครื่องดื่ม 38 มม

ขวดเครื่องดื่ม 38 มม

ด้วยชาหรือน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพสูงภาชนะใสต้องเติมเต็มเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม
ขวดปากกว้างซีรีส์ 53 มม

ขวดปากกว้างซีรีส์ 53 มม

ซีรี่ย์ 53 มม. มีใสคุณภาพของความสว่างในการพกพาและใช้งานง่ายในสินค้าแห้ง...

อ่านเพิ่มเติม
ซีรีย์กระป๋องพลาสติกแบบเปิดง่าย

ซีรีย์กระป๋องพลาสติกแบบเปิดง่าย

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกคุณภาพสูงที่ทำจากวัสดุที่ทนทานเพื่อความพึงพอใจจากลูกค้าของเรา...

อ่านเพิ่มเติม