อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย

อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย

อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย
อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย
ผล 1 - 24 ของ 38
 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (300-400) - ขวด PET EOE ขนาด 350 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (300-400)
  300-400

  ①อลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส คุณสมบัติ ③barrier④วัสดุ PET รีไซเคิลง่ายซ้อนและเก็บ รักษาบรรจุภัณฑ์ อาหารทนกรดและด่างรายการนี้เป็นการผลิตที่กำหนดเอง จัดประเภทเป็นกรณีตามผลิตภัณฑ์เคส & ผลิตตามคำสั่งเฉพาะเท่านั้น ไม่มีสต็อกที่อัปเดตและ MOQ คือ 5,000 ชิ้น (ชุด)


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1520P) - ขวด PET EOE ขนาด 1290 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1520P)
  ส 401-1520 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1520) - ขวด PET EOE ขนาด 1290 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1520)
  ส 401-1520

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1300P) - ขวด PET EOE ขนาด 1180 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1300P)
  ส 401-1300 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1060P) - ขวด PET EOE ขนาด 1180 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1060P)
  W401-1300

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1060) - ขวด PET EOE 1060 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1060)
  ส 401-1060 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1060) - ขวด PET EOE 1060 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-1060)
  ส 401-1060

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-880P) - ขวด PET EOE 870 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-880P)
  ส 401-880 ป

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-880) - ขวด PET EOE 870 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-880)
  ส 401-880

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-650P) - ขวด PET EOE 650 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-650P)
  ส 401-650 ป

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-650) - ขวด PET EOE 650 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (W401-650)
  ส 401-650

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-900P) - ขวด PET EOE 900 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-900P)
  307-900 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-900) - ขวด PET EOE 900 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-900)
  307-900

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-825P) - ขวด PET EOE 740 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-825P)
  307-825 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-825) - ขวด PET EOE ขนาด 740 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-825)
  307-825

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-800P) - ขวด PET EOE ขนาด 630 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-800P)
  307-800 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-800) - ขวด PET EOE ขนาด 630 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-800)
  307-800

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (209-360) - ขวด PET EOE 350 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (209-360)
  209-360

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-600P) - ขวด PET EOE 500 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-600P)
  307-600 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-600) - ขวด PET EOE 500 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-600)
  307-600

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-460P) - ขวด PET EOE ขนาด 460 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-460P)
  307-460 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-460) - ขวด PET EOE ขนาด 460 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-460)
  307-460

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (211-440) - ขวด PET EOE 390 มล. พร้อมฝาอลูมิเนียมและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (211-440)
  211-440

  ①กระป๋องอลูมิเนียม - เปิดง่าย ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล⑤วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่าง


 • อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-450P) - ขวด PET EOE 400 มล. พร้อมฝาพลาสติกและการรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย (307-450P)
  307-450 ป

  ①กระป๋องพลาสติก - เปิดง่าย ②คริสตัลใส properties คุณสมบัติของสิ่ง กีดขวาง④วัสดุ PET รีไซเคิล stack วางซ้อนและเก็บได้ง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์ อาหาร⑦ทนกรดและด่างผล 1 - 24 ของ 38

ขายดีที่สุด

อลูมิเนียม PET / พลาสติกเปิดง่าย | ผลิตขวดพลาสติก -Young Shang

ตั้งอยู่ในไต้หวัน Young Shang Plastic Industry Co., Ltd.เป็นหนึ่งใน PET Aluminium / Plastic Easy Open Can ที่สำคัญ | ผู้ผลิตขวด PET สำหรับอาหารและเครื่องดื่มในครัวเรือนอุตสาหกรรมการดูแลส่วนบุคคลตั้งแต่ปีพ. ศ. 2512

ขวดพลาสติกมากกว่า 200 ขนาดตั้งแต่ 15cc ถึง 5 แกลลอนพร้อมพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีดและมีพรีฟอร์ม PET Young Shangขวดพลาสติก PET ได้รับการผลิตโดย FDA, RoHS, HACCP และ ISO ได้รับการรับรองด้วยกระบวนการเครื่องจักรขั้นตอนเดียว

Young Shangได้นำเสนอขวดพลาสติกคุณภาพสูงให้กับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 49 ปีYoung Shang รับประกันความต้องการของลูกค้าแต่ละราย


สินค้ายอดนิยม

38mm Series Beverage Bottles

38mm Series Beverage Bottles

ด้วยน้ำชาหรือน้ำผลไม้คุณภาพสูงภาชนะใสจึงจำเป็นต้องเสริมเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม
Hand Sanitizer

Hand Sanitizer

เมื่อรัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะปวดหัวทางเศรษฐกิจว่าควรยุติ...

อ่านเพิ่มเติม
Plastic Easy Open Cans Series

Plastic Easy Open Cans Series

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกคุณภาพสูงที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ...

อ่านเพิ่มเติม