ΡΕΤ 89 mm σειρά ευρύ στόμα Jar

ΡΕΤ 89 mm σειρά ευρύ στόμα Jar

ΡΕΤ μπουκάλι-λαιμό-89 χιλιοστά

ΡΕΤ 89 mm σειρά ευρύ στόμα Jar
ΡΕΤ 89 mm σειρά ευρύ στόμα Jar

89mm Series, έχουν κρυστάλλινη καθαρότητα, ποιότητα ελαφριάς για μεταφορά και εύκολη χρήση σε ξηρά προϊόντα.

Result 1 - 24 of 30
 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D464) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Πλατεία-D464
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D464)
  D464

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D500) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Round-D500
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D500)
  D500

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά ευρέως στόματος ΡΑΤ 89 mm (D574) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Πλατεία-Grip-D574
  Σειρά ευρέως στόματος ΡΑΤ 89 mm (D574)
  D574

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά ευρέως στόματος PET 89 mm (D650) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D650
  Σειρά ευρέως στόματος PET 89 mm (D650)
  D650

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D652) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D652
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D652)
  D652

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D694) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Πλατεία-Grip-D694
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D694)
  D694

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D730) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D730
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D730)
  D730

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 χιλ. (D750) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D750
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 χιλ. (D750)
  D750

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά ευρέως στόματος ΡΑΤ 89 mm (D804) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Πλατεία-Grip-D804
  Σειρά ευρέως στόματος ΡΑΤ 89 mm (D804)
  D804

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D808) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Οκταγωνικό-D808
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D808)
  D808

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • PET 89mm Σειρά Wide Mouth Jar (D854) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Πλατεία-D854
  PET 89mm Σειρά Wide Mouth Jar (D854)
  D854

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • PET 89 mm σειρά ευρύ στόμα Jar (D858) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Οκταγωνικό-D858
  PET 89 mm σειρά ευρύ στόμα Jar (D858)
  D858

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1000F) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Round-D1000F
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1000F)
  D1000F

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1000) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1000
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1000)
  D1000

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1004) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1004
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1004)
  D1004

  ①90mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1008) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Καμπύλη-D1008
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1008)
  D1008

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1009) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1009
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1009)
  D1009

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1038) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1038
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1038)
  D1038

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1059) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1059
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1059)
  D1059

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1100) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1100
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1100)
  D1100

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1104) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Πλατεία-Grip-D1104
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1104)
  D1104

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1200) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1200
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1200)
  D1200

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1204) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Πλατεία-Grip-D1204
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1204)
  D1204

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλια


 • Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1207) - Pet-Πλαστικά-Φιάλες-Γύρος-D1207
  Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm (D1207)
  D1207

  ①89mm ② κρυστάλλινο ③ ιδιότητες φραγμού ④ανακυκλωμένο υλικό ΡΕΤ ⑤κατά την στοίβαξη και την αποθήκευση ⑥Συσκευασία τροφίμων ⑦ Αντοχή σε οξύ και αλκάλιαResult 1 - 24 of 30

Καλύτερη Πώληση

Σειρά πλαστικού στόματος PET 89 mm Πλαστικό μπουκάλι Κατασκευαστής - Young Shang

Βρίσκεται στην Παγκόσμια, Young Shang Plastic Industry Co., Ltd. είναι ένα από τα πρωταρχικής ΡΕΤ 89 χιλιοστά Σειρά Wide Mouth Jar | Κατασκευαστές φιαλών PET για τρόφιμα και ποτά, νοικοκυριό, βιομηχανία προσωπικής φροντίδας από το 1969.

Τα πλαστικά μπουκάλια με 200 μεγέθη κυμαίνονταν από 15cc έως 5 γαλόνια με πλαστικό και μούχλα έγχυσης, καθώς και προπλάσματα PET. Young Shang πλαστικές φιάλες PET της Young Shang κατασκευάζονται από FDA, RoHS, HACCP και ISO με μονοφασική διαδικασία.

Young Shang προσφέρει στους πελάτες υψηλής ποιότητας πλαστικά μπουκάλια. Τόσο με την προηγμένη τεχνολογία όσο και με 49 χρόνια εμπειρίας, η Young Shang διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κάθε πελάτη.


Hot Προϊόντα

Φιάλες ποτών σειράς 38mm

Φιάλες ποτών σειράς 38mm

Με το υψηλής ποιότητας τσάι ή το περιεχόμενο...

Read More
Σειρά 53mm Wide Mouth Jar

Σειρά 53mm Wide Mouth Jar

Σειρά 53mm, έχουν κρυστάλλινη καθαρότητα,...

Read More
Πλαστική Εύκολη Ανοιχτή Δοχεία

Πλαστική Εύκολη Ανοιχτή Δοχεία

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα...

Read More