Young Shang: Sản phẩm an toàn, Tập trung vào sản xuất

0

Kinh nghiệm xuất sắc trong suốt nhiều năm

0

Khách hàng chung

0

Tham khảo về chai

Đóng gói chai phổ biến

Theo nội dung đóng gói bạn cần, nhóm tư vấn của chúng tôi có thể đưa ra các đề xuất về vật liệu đóng gói phù hợp nhất.

Young Shang Plastic tập trung vào chất lượng sản phẩm. Chúng tôi đã bán hàng tỷ sản phẩm nhựa thông qua quy trình sản xuất tuân thủ các chứng nhận ISO 9001, 14001, 22000, FSSC22000 và HACCP.

Về Young Shang

Sản phẩm nổi bật

Cung cấp các loại chai đóng gói phổ biến nhất, bao gồm các loại chai phiên bản công cộng với đường kính từ 28mm đến 180mm.