PET 120mm Series ปากขวดกว้าง

PET 120mm series ปากขวดกว้าง

PET 120mm Series ปากขวดกว้าง

ขนาดคอขวด PET-120mm

PET 120mm series ปากขวดกว้าง
PET 120mm series ปากขวดกว้าง

รุ่น 120 มม. มีความใส น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้งานในสินค้าแห้ง

ผล 1 - 24 ของ 32
 • PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J630) - ขวด PET กลม 1400 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J630)
  J630

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J700) - ขวด PET กลม 1800 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J700)
  J700

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J800) - ขวด PET กลม 2000 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J800)
  J800

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง รายการนี้เป็นการผลิตที่กำหนดเอง แบ่งตามประเภทสินค้าและผลิตตามคำสั่งเฉพาะเท่านั้น ไม่มีสต็อกที่อัปเดตแล้ว & MOQ คือ 5,000 ชิ้น (ชุด)


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1000) - ขวด PET กลม 2200 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1000)
  J1000

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1000P) - ขวด PET กลมเพชร 2200 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1000P)
  J1000P

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1120) - ขวด PET ทรงกลมขนาด 2800 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1120)
  J1120

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J1200) - ขวด PET กลม 1200 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J1200)
  J1200

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1204) - ขวด PET Square ขนาด 2400 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1204)
  J1204

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1407) - ขวด PET ทรงฟักทองฮาโลวีน 2800 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1407)
  J1407

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1500S) - ขวด PET กลม 3250 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1500S)
  J1500S

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J1501) - ขวด PET กลม 3250 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J1501)
  J1501

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1504) - ขวด PET Square ขนาด 1550 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1504)
  J1504

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1694) - ขวด PET ทรงเหลี่ยมขนาด 1850 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1694)
  J1694

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1704) - ขวด PET Square ขนาด 1800 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1704)
  J1704

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1800) - ขวด PET กลม 3500 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1800)
  J1800

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1804) - ขวด PET ทรงเหลี่ยมขนาด 2100 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J1804)
  J1804

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2000) - ขวด PET กลม 1900 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2000)
  J2000

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2004) - ขวด PET Square ขนาด 2200 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2004)
  J2004

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2008) - ขวด PET รูปหัวใจ 2000 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2008)
  J2008

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2036) - ขวด PET กลม 2200 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2036)
  J2036

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J2200) - ขวด PET กลม 2000 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J2200)
  J2200

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J2301) - ขวด PET กลมขนาด 2500 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series กระปุกปากกว้าง (J2301)
  J2301

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2700) - ขวด PET ทรงกลมสูง 2800 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2700)
  J2700

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่าง


 • PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2804) - ขวด PET เหลี่ยมทรงเหลี่ยมขนาด 2900 มล. พร้อมใบรับรอง FSSC, HACCP, ISO22000, IMS, BV
  PET 120mm Series ปากขวดกว้าง (J2804)
  J2804

  ①120mm ②คริสตัลใส ③คุณสมบัติของอุปสรรค ④วัสดุ PET รีไซเคิล ⑤ พับเก็บง่าย ⑥บรรจุภัณฑ์อาหาร ⑦ทนกรดและด่างผล 1 - 24 ของ 32

เมนู

ขายดีที่สุด

PET 120mm Series ปากขวดกว้าง | ผู้ผลิตขวดพลาสติก -Young Shang

ตั้งอยู่ในไต้หวัน,Young Shang Plastic Industry Co., Ltd.เป็นกระปุก PET แบบปากกว้าง 120mm Series รุ่น Prime | ผู้ผลิตขวด PET สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมการดูแลส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2512

ขวดพลาสติกมากกว่า 200 ขนาด มีตั้งแต่ 15cc ถึง 5 แกลลอน พร้อมพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีด และ PET preform มีจำหน่ายYoung Shangขวดพลาสติก PET ของ บริษัท ผลิตขึ้นโดย FDA, RoHS, HACCP และ ISO ด้วยกระบวนการเครื่องจักรขั้นตอนเดียว

Young Shangได้นำเสนอขวดพลาสติกคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ทั้งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 49 ปีYoung Shangรับรองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย


สินค้ายอดนิยม

ขวดเครื่องดื่มซีรีส์ 38 มม.

ขวดเครื่องดื่มซีรีส์ 38 มม.

ด้วยส่วนผสมของชาหรือน้ำผลไม้คุณภาพสูง...

อ่านเพิ่มเติม
เจลล้างมือ

เจลล้างมือ

เมื่อรัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญกับความปวดหัวทางเศรษฐกิจว่าพวกเขาควรจะยุติการ...

อ่านเพิ่มเติม
ซีรี่ส์กระป๋องพลาสติกเปิดง่าย

ซีรี่ส์กระป๋องพลาสติกเปิดง่าย

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกคุณภาพสูงที่ทำจากวัสดุที่ทนทานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า...

อ่านเพิ่มเติม